REKVIZĪTI

Biedrība “FBK “Valmiera””
Reģ.nr. 40008331957
Ošu iela 9, Valmiera, LV-4202
A/S SWEDBANK
Kods: HABALV22
Konts: LV17HABA0551056638593
info@fbkvalmiera.lv